İlk siparişini ver, toplam 20 TL indirim kazan

Kullanıcı Sözleşmesi

 

​​1. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

​​Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.yettim.net adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler üzerinden YETTİM.NET sistemine üye olunabilir. Her YETTİM kullanıcısı, YETTİM ELEKTRONİK İLETİŞİM LTD. ŞTİ. (“YETTİM”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

​​2. HİZMETLER

​​YETTİM kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden YETTİM  platformlarında listelenen hizmet ve ürün siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

​​3. YETTİM.NET KULLANICI SİSTEMİ

​​Her YETTİM kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” mobil telefon numarası veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcının YETTİM üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi veya mobil telefon numarası ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem YETTİM.NET sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla YETTİM sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile YETTİM sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde YETTİM, talep üzerine kullanıcının YETTİM.NET sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve YETTİM, şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. YETTİM  kullanıcılarını YETTİM.NET’te kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile YETTİM sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca YETTİM kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların YETTİM.NET sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri önerebilir. Kullanıcıların belirlemiş oldukları YETTİM sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır. YETTİM, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. YETTİM sisteminin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. YETTİM, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler YETTİM Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

​​4. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

​​Kullanıcı, YETTİM hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde YETTİM üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve YETTİM.NET’te oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak YETTİM.NET üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini;
 • YETTİM tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının YETTİM’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • YETTİM hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, YETTİM.NET ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye iş yeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere YETTİM’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, YETTİM’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • YETTİM.NET servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YETTİM’in sorumlu olmayacağını;
 • YETTİM’de sunulan hizmetlere YETTİM.NET tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda YETTİM’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca YETTİM üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, YETTİM vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye iş yerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YETTİM’in sorumlu tutulamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan YETTİM’in sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların YETTİM’e devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların YETTİM.NET sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • YETTİM sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde YETTİM’in ve/veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde YETTİM’in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya YETTİM.NET üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • YETTİM hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, YETTİM.NET sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YETTİM’den tazminat talep etmemeyi;
 • YETTİM’den izin almadan YETTİM servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • YETTİM’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde YETTİM, gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • YETTİM’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • YETTİM.NET sisteminde çerez (cookies/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların YETİM.NET’te gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

​​5. YETTİM.NET’E TANINAN YETKİLER

​​YETTİM, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. YETTİM.NET güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı YETTİM’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre YETTİM tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. YETTİM.NET kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya YETTİM.NET sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. YETTİM, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. YETTİM.NET kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerle yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YETTİM.NET sorumlu tutulmayacaktır. YETTİM, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. YETTİM sistemindeki satışlar, üye iş yeri hizmet ve ürünlerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. YETTİM, ilgili üye iş yerinde bulunmayan hizmet ve ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Hizmet ve ürünlerin YETTİM.NET sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. YETTİM kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya YETTİM.NET sistemi içinde YETTİM tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, YETTİM’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. YETTİM sisteminde satışa sunulan hizmet ve ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü YETTİM sistemindeki üye iş yerlerine aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YETTİM kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet ve ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. YETTİM sisteminde satışa sunulan hizmet ve ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair YETTİM gerekli özeni gösterecektir ancak üye iş yerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan YETTİM sorumlu değildir. YETTİM, kullanıcının YETTİM.NET sistemi dışındaki  web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden YETTİM’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. YETTİM, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. YETTİM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. YETTİM üye iş yerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

​​6. KULLANIM AMACI

​​Kullanıcılar, YETTİM sistemleri (web site ve mobil uygulama) üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

​​7. ÖDEME

​​YETTİM kullanıcıları, YETTİM.NET sisteminden verdikleri siparişin ücretini, YETTİM sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayU, PayTR) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura YETTİM tarafından değil siparişi alan üye iş yeri tarafından düzenlenir.

​​8. KİŞİSEL VERİ

​​Kullanıcılar YETTİM.NET üyelikleri ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, YETTİM ile paylaştıkları ad, soyad, sipariş bilgileri (sipariş verdikleri üye iş yerleri, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri kişisel verilerinin (“Veriler”) YETTİM ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların YETTİM üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

​​9. KANUNİ ZORUNLULUKLAR

​​İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler YETTİM sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

​​10. ÜRÜN TESLİMATI

​​Üye iş yerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, YETTİM sistemlerinde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

​​11. ÜCRET İADESİ

​​Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali; restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali; siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye iş yeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye iş yeri görevlisine iadesi gerekmektedir. YETTİM, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, YETTİM.NET’in bünyesinde bulundurduğu üye iş yerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. YETTİM, üye iş yerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

​​12. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

​​YETTİM sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. YETTİM.NET Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta YETTİM sistemlerinde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

​​13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

​​İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

​​14. YÜRÜRLÜK

​​İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

​​15. FESİH

​​Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.